Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Ny fastlege/ kommuneoverlege fra 1.4.2016

7. april 2016

Lars F. Hedin er ansatt som kommuneoverlege og fastlege fra 1.4.2016. Han har overtatt fastlegehjemmelen til Bergljot Vinjar.