Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Person-ikon

Andrè Liepelt

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin.  Har i tillegg bistilling som tilsynslege på Nesset omsorgssenter og sitter i inntaksrådet.

Person-ikon

Anne Husby

Sykepleier

Person-ikon

Gry Nordeide Grønli

Turnuslege

Turnuslege fra 01.09.2017- 28.02.2018.

Person-ikon

Jorunn Skjørsæter

Sekretær

Person-ikon

Kjersti Hestad Kvernberg

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin. Har bistilling som lege på helsestasjon og skolehelsetjeneste. Veileder for turnuslegen. 

Person-ikon

Lars F. Hedin

Fastlege/kommuneoverlege

Leder krise/omsorgsgruppe.

Person-ikon

Trine Hanset

Sykepleier